Cvičitel jógy 2. třídy - Instruktor jógy


fd small 026

Cvičitel jógy 2. třídy - Instruktor jógy v systému Jóga očima fyzioterapeuta

Kurz je akreditován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tudíž na základě jeho absolvování lze získat živnostenské oprávnění a působit jako instruktor jógy. 

 

Program kurzu poskytuje a prohlubuje poznatky a dovednosti pro správné a bezpečné cvičení jógy s využitím znalosti pohybového konceptu Spiraldynamik®. Frekventanti kurzu se naučí v souvislosti se cvičením vnímat jednotlivé anatomické celky. Nejprve v průpravných cvičeních - v jednoduchých základních pohybech a následně tyto dovednosti budou integrovány do složitějších pozic (ásan), postupně do celých sestav a v neposlední řadě do běžných denních činností. Během cvičení si osvojí správné pohybové stereotypy, které se během všedních činností vybaví a tak se pohyb  stane ekonomičtějším a dojde ke zlepšení funkce pohybového aparátu. 

fd small 025Zároveň probereme vliv jógy na vnitřní orgány a psychiku, neboť joga má širokospektrálí účinky, v našem těle je vše propojeno, vzájemně se ovlivňuje a má schopnost znovu nalézat zdraví. Absolventi kurzu se naučí individuálně přistupovat ke klientům, jelikož budou seznámeni s hodnocením držení těla a kvality pohybu, naučí se rozpoznávat svalové dysbalance a jejich následné korekci. Dotkneme se také problematiky skoliózy a cvičení pro tuto vadu vhodné, případně nevhodné. Dále si vysvětlíme, co je to hypermobilita a jak s ní v józe nakládat, zmíníme se o výhřezu ploténky - co se dá z jógy využít a čeho bychom se měli vyvarovat. Probereme dechová cvičení podle svámí Gítanandy a jejich vliv na organismus. Vysvětlíme si, co se děje v těle při relaxaci a meditaci. 


fd small 023Nedílnou součástí jógy je i její filozofie, kterou zařadíme z větší části formou samostudia a získané znalosti prohloubíme během společných diskuzí. Kurz obsahuje 172 výukových hodin, probíhá v rozmezí jednoho roku, je rozdělen do 7 víkendových seminářů a jednoho týdenního soustředění. Po absolvování prvních 4 víkendů získá absolvent osvědčení Cvičitel jógy 3. třídy, aby mohl pomalu začít praktikovat a prohlubovat získané dovednosti. Po ukončení celého kurzu a složení zkoušky získává osvědčení Instruktor jógy.

Vyučující: 

Bea Merksbauerová, organizátorka kurzu, fyzioterapeutka, certifikovaná terapeutka Spiraldynamik® level advanced, začala cvičit jógu v roce 1978 po vedením MUDr Zdeňka Pinty, což ovlivnilo její rozhodnutí po gymnáziu nastoupit do pomaturitního studia fyzioterapie (tehdy rehabilitace). V  roce 2000 ukončila trenérskou školu na FTVS a od roku 2004 se věnuje Spiraldynamik® - má ukončený kurz Spiraldynamik® basic (2004), intermediate 1 (2005), intermediate 2 (2008), level advanced - zakončeno zkouškou (2013)  a dále celou řadu víkendových refreš kurzů včetně spiraldynamik-jógy vedeným Evou Hager-Forstenlechner. 

MUDr. David Frej, lékař, zabývá se přírodní medicínou vycházející z ayurvédy. Má výborné výsledky zvláště v prevenci a léčbě civilizačních nemocí.

PhDr. Zuzana Peterová, psychoterapeutka, jógu cvičí od roku 2005, kromě běžné práce psychoterapeuta se zabývá terapií traumatu a trénování paměti. 

Martina Delišová, herečka, vyučuje práci s hlasem, hlasovým projevem a dechem, která je důležitá pro všechny, kteří se věnují jakékoliv výuce.

fd small 021Rozpis výuky: víkendy

 

23. a 24. 11. 2019  
11. a 12. 1. 2020  
1. a 2. 2. 2020  
7. a 8. 3. 2020  
4. a 5. 4. 2020  
16. a 17. 5. 2020  
12. a 13. 9. 2020  

 

Týdenní soustředění proběhne 27. 6. - 4. 7. 2020.
Zkouška proběhne 10. 10 2020.                        
                           
Cena kurzu je 24.000 kč
Je možno platit ve třech splátkách 2.000 Kč (rezervační záloha do 14 dnů od přihlášení), 11.000 Kč do 15. 10. 2019 a 11.000 Kč do 15. 2. 2020. Číslo účtu: 170557231/0300
V případě odstoupení z již rozběhnutého kurzu peníze nelze vrátit.

Kontakt: Bea Merksbauerová +420 774 083 844 nebo bea.joga seznam.cz

Přihlásit se můžete ZDE.

.